Välkommen till Vemhån
Byn, som består av c:a 110 hushåll och c:a 250 fast boende personer, ligger vackert belägen efter Veman, som här bildar två sjöar - Övre och Nedre Håsjön. Vemhån är först i Sverige med vindkraft i fjällmiljö! Byn är omgiven av höga berg, sydliga utlöpare till den Skandinaviska fjällkedjan. Vemhån är en liten blomstrande by med många egna företagare, många pendlar till sina jobb inom turism, data, vård, m m. De yngre stannar kvar och bildar familj och tryggar återväxten för byn.
Välkomna att besöka vår trevliga by - Hjärtat i Härjedalen!

loading...

NYHETER - VAD ÄR PÅ GÅNG?

Info Vemhån

Hjärt- och lungräddnings repetion

Onsdag 6/2 kl 18.00 kör vi hjärt- och lungräddningsrepetion
på Bygdegården och tittar på film om hur att använda hjärtstartare.
Ledare Anders Bodin.
Välkomna!

Vemhåns IK


ansvara för elljusspåret och spåret som nu finns draget på sjön och som är c:a 6 km långt, Vemhåns IK ansvarar även för ishockeybanan med snöröjning och spolning.

Det är Vemhåns IK som står för bensinkostnaderna för underhållet.
Stöd Vemhåns IK som ett bidrag i dessa kostnader genom att bli medlem,

enskild 50:-, familj 100:-.
Swisha till 070-301 71 70, skriv "Vemhåns IK" "namn enskild"  "familj".

Tack för ditt bidrag!

Vemhåns gastronomiska sällskap (VGS) önskar alla er
God Jul & Gott Nytt År.
Med dessa bilder från höstens fest vill vi påminna er hur trevligt vi hade.

loading...

Möte angående fiberprojektet Vemhåns Bygdegård 2018-08-22
 

Det var god uppslutning denna kväll av ortsbor och några fritidsboende. Sammanlagt deltog 40 personer i mötet.
 
Information till mötesdeltagarna av projektledare Jerker Blomqvist och bredbandssamordnare Mikael Holmström, båda från Härjedalens kommun samt Lars Sundmark från Reaxer
Härjeåns Kraft var inbjuden till mötet men tyvärr kom ingen representant därifrån.
 
Vi fick följande information av de inbjudna representanterna:
 
De berörda byarnas hushåll har uppnått 75 % anslutning, vilket är en förutsättning för att erhålla EU-bidrag för införande av fiber.
20.000-23.000 kr i anslutningsavgift håller. Kommunen får inte gå in med pengar i projektet, skulle så ske minskar staten bidraget.
Det tidigare utlovade datumet för avslutad grävning kommer inte att hålla då man är beroende av överenskommelsen med Trafikverket. En förklaring är att ansökan inte har kunnat göras i förväg för Trafikverkets vägar, utan måste göras i varje enskild fall när problem uppstår. Tex om en fastighet är belägen för nära Trafikverkets väg måste en ny ansökan göras om var grävning får utföras i varje enskilt fall.
En fråga uppkom varför man inte med hjälp av projektkarta kunnat förutse detta med Trafikverket. Frågan besvarades att Trafikverket vägrat att förhandla utan varje ärende behandlas efer inkommen ansökan vilket kan tidsmässigt stoppa upp projektet.
Enl. Reaxer är det betydligt enklare för dem att förlägga ledningar vid de lokala vägar då kommunen visar ut sina ledningsvägar.
Ang grävning i vår by är två arbetslag i gång- Efter det lokala vägnätet arbetar man med en mindre grävare och efter Trafikverkets vägar har man större grävare.
Kommunen informerar om att Härjeåns har kontrakterat ett antal nya Internetleverantörer vilket innebär att vi får ett bredare utbud när det är dags att välja leverantörer.
Vissa fastigheter är redan förberedda för installation (hålet är borrat genom väggen) Övriga kommer att kontaktas när det blir aktuellt. De som inte är permanent boende i Vemhån bör se till att upplåta bostaden för installationen.
Stenar som grävts upp och träkäppar som satts ut kommer att bortforslas av Reaxer efter avslutad grävning.
Projektet kommer att var genomfört under 2018 lovar 
Jerker Blomqvist.
 
 
Anteckningar förda av Britt-Marie Wedin

2018-08-06
Information om grävning för bredband.

                                               Avtalskunder för bredband i Vemhån

 Information inför sommarens grävning för bredband

Hej!
Vad jag hört från Reaxcer har maskinen/maskinerna som ska användas i Vemhån gått sönder vilket gjorde att arbetet måste avbrytas. Just nu har de semester. De kommer att återuppta arbetet inom kort. Enligt överenskommelse med Reaxcer ska grävjobben vara avklarade senast den 30 september.

Avtalen gäller för en tid om 3 år från undertecknandet. Någon prisreducering kan inte bli aktuell eftersom kommunen inte får gå in med pengar.

Alla med avtal fick brev med information om arbetet före sommaren. Jag har inte ansett att det har behövts någon ytterligare information. Om ni tycker det behövs mera information kanske vi ska lägga ut lite grann om läget i de olika byarna på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Jerker Blomqvist
Projled
jerker.blomqvist@herjedalen.se
www.herjedalen.se
 

Bilder från hockeybanan

där vi förbereder en ny grusbädd inför uppsättningen av den nya rinken till hösten.

Foto Kent Persson

loading...

Vinnare av "Det angelägna lotteriet"

  1. Lott nr. 72 Ruth Persson Presentkort Nybo Gård
  2. Lott nr. 36 Pekka Särkiniemi. Snöröjning Vemhus Bygg AB
  3. Lott nr. 91 Linnea Svensson Presentkort Skistar
  4. Lott nr. 30 Ivan Zacrisson Arbetslampa AB Karl Hedin
  5. Lott nr. 37 Hans Nordberg Pall med ved S G Lundqvist
  6. Lott nr. 6   Michael Kühne  Ryggsäck och Polarkasse

bra att veta

HJÄRTSTARTARE
defibrillator
 hittar du i vår tvättstuga sationsvägen 7

här

Grannsamverkan


Nu har Vemhån startat upp Grannsamverkan och drygt 30 stycken har gått med.

Skyltar har satts upp i bägge infarterna till byn
(tack Sam Asp).

Vill du gå med? Maila till kenth.53@hotmail.com epostadress och mobilnummer.


Vemhåns Byalag    

VEMHÅNS BLOMSTERFOND


Vemhåns småkyrkofond har upphört. Den har överförts till Vemhåns Bygdegård.

Det går bra att lämna gåvor i lådan eller använda Bygdegårdens bankgiro
5611-4671.

Det finns även möjlighet att sätta in direkt via telefon eller bangiro på andra fonder själv t.ex:

Storsjögläntan
cancer och omvårdnadsfond
902-0025

Fjällglimtens minnesfond 
5917-9630

Hjärt och Lungfonden 90 91 92-7